Στο ιατρείο μας διαθέτουμε ακτινογραφικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Έτσι μπορούμε να έχουμε πλήρη και ακριβή διάγνωση για την κατάσταση κάθε ασθενούς και να διαμορφώνουμε το κατάλληλο πλάνο θεραπείας.

Τρισδιάστατη αξονική τομογραφία γνάθων (CBCT)

Είναι η πλέον σύγχρονη και αποτελεσματική τρισδιάστατη απεικονιστική μέθοδος με εφαρμογή σε πολλές οδοντιατρικές θεραπείες. Ιδιαίτερα για τα οδοντικά εμφυτεύματα, είναι πολύτιμη και αναγκαία για να καθορίσουμε με ακρίβεια και ασφάλεια το πλάνο θεραπείας. Η έκθεση στην ακτινοβολία είναι πολύ χαμηλή.

Κεφαλομετρική ακτινογραφία

Είναι πλάγια ακτινογραφία του κρανίου με εφαρμογή κυρίως στην Ορθοδοντική. Με αυτήν προσδιορίζουμε αποστάσεις και γωνίες μεταξύ ανατομικών οροσήμων για να διαγνώσουμε σκελετικές ανωμαλίες.

Ψηφιακή ενδοστοματική ακτινογραφία

Προσφέρει υψηλής ευκρίνειας ενδοστοματική απεικόνιση σε ελάχιστο χρόνο και με πολύ χαμηλά ποσοστά ακτινοβολίας.

Πανοραμική ακτινογραφία

Η κλασσική ακτινογραφία δύο διαστάσεων που απεικονίζει ολόκληρο το στόμα σε μία εικόνα και περιλαμβάνει τα δόντια, την πάνω και κάτω γνάθο και συναφείς δομές