Εξαγωγή έγκλειστων φρονιμιτών

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΥΣΤΕΩΝ

Στα οστά των γνάθων αρκετά συχνά δημιουργούνται κοιλότητες που ονομάζονται κύστεις. Οι κύστεις συνήθως περιβάλλονται από μία μεμβράνη και περιέχουν υγρό. Οφείλονται κυρίως σε δόντια με φλεγμονή τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε ενδοδοντική θεραπεία. 

Η θεραπεία αυτή πολλές φορές αρκεί για να αντιμετωπιστεί μια μικρή κύστη. Αν όμως η κύστη έχει μεγαλώσει πολύ ή οφείλεται σε άλλα αίτια όπως για παράδειγμα ένα έγκλειστο δόντι, τότε πρέπει να αφαιρείται χειρουργικά. 

Οι μεγάλες κύστεις προξενούν βλάβες στο οστό της γνάθου, μολύνσεις, αποστήματα και συχνά έντονο πόνο στον ασθενή. Η επέμβαση αφαίρεσης τους γίνεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων με τοπική αναισθησία και στη συνέχεια χορηγείται φαρμακευτική αγωγή.

Ακρορριζεκτομή

Είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο ιστός γύρω από τη ρίζα του δοντιού παρουσιάζει φλεγμονή λόγω ανεπιτυχούς ενδοδοντικής θεραπείας. Αν δεν γίνει ακρορριζεκτομή, το δόντι κατά πάσα πιθανότητα θα χαθεί.

Η ακρορριζεκτομή είναι μια ενδοδοντική μικροχειρουργική επέμβαση. Περιλαμβάνει την αφαίρεση του άκρου της ρίζας ενός δοντιού, του μολυσμένο ιστού γύρω από αυτήν και την κύστη που συνήθως υπάρχει.

Αφού αφαιρέσουμε την άκρη της ρίζας, καθαρίζεται το υπόλοιπο τμήμα της και σφραγίζεται με βιοσυμβατό υλικό.  Το οστικό έλλειμμα που προκλήθηκε λόγω της φλεγμονής μπορεί να αποκατασταθεί με κατάλληλα αναπλαστικά υλικά.