Εμφυτεύματα (Nobel Biocare)

Αν έχετε χάσει ένα η περισσότερα δόντια, τότε η τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι ό,τι καλύτερο αισθητικά και λειτουργικά έχει να προσφέρει η σύγχρονη Οδοντιατρική. Οι τεχνικές και τα υλικά εξελίσσονται συνεχώς ώστε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας το καλύτερο και ασφαλέστερο αποτέλεσμα στο λιγότερο δυνατό χρόνο. 

Τα εµφυτεύµατα είναι τεχνητές ρίζες που υποκαθιστούν εκείνες που λείπουν. Τοποθετούνται στο οστό της γνάθου και σταδιακά ενσωματώνονται σε αυτό με φυσικό τρόπο. Μετά την οστεοενσωμάτωση ένα νέο κεραµικό δόντι άψογης αισθητικής τοποθετείται πάνω στο εµφύτευµα για να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. 

Τα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από τιτάνιο, που είναι βιοσυμβατό υλικό και εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο ποσοστό (98%) ότι ο οργανισμός δεν θα απορρίψει το εμφύτευμα.

Πλεονεκτήματα εμφυτευμάτων

Γέφυρες επί εμφυτευμάτων

Όταν έχουμε χάσει πολλά δόντια δεν χρειάζεται να τα αντικαταστήσουμε όλα με εμφυτεύματα. Με δύο εμφυτεύματα (ή και παραπάνω ανάλογα με την έκταση της νωδότητας) μπορούμε να δημιουργήσουμε μία γέφυρα από τεχνητά δόντια.

Με αυτή την επιλογή:

Κατευθυνόμενη οστική ανάπλαση

Βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι να υπάρχει αρκετό οστό σε πλάτος και ύψος, το οποίο θα τα ενσωματώσει και θα τα στηρίζει. 

Πολλές φορές όμως μετά από μια μακροχρόνια έλλειψη δοντιού το οστό σιγά σιγά απορροφάται τόσο που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος.. Με τις τεχνικές όμως που διαθέτουμε πλέον, μπορούμε να αναπλάσουμε το οστό της γνάθου και να προχωρήσουμε χωρίς πρόβλημα και με ασφάλεια στην τοποθέτηση του εμφυτεύματος. 

Η οστική ανάπλαση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές και με τη χρήση διαφόρων τύπων οστικών μοσχευμάτων. Αυτά μπορεί να είναι αυτομοσχεύματα, αλλομοσχεύματα, ξενομοσχεύματα, συνθετικά μοσχεύματα ή συνδυασμός. Με το μόσχευμα δεν αντικαθιστούμε απλώς το οστό που λείπει αλλά βοηθάμε τον οργανισμό να δημιουργήσει νέο. Στην κλινική μας χρησιμοποιούμε όλες τις διαθέσιμες μεθόδους και υλικά και επιλέγουμε την πιο κατάλληλη για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 

Η πιο διαδεδομένη τεχνική ονομάζεται κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση. Στην περιοχή του οστικού ελλείμματος τοποθετούμε μόσχευμα και με μία ειδική βιοσυμβατή και αυτοαπορροφούμενη μεμβράνη το καλύπτουμε και το προστατεύουμε. Οριοθετούμε έτσι το χώρο που θα αναπτυχθεί το νέο οστό και διεγείρουμε την αναδόμησή του.Μετά από μερικούς μήνες το νέο οστό θα είναι στέρεο και επαρκές σε ποσότητα για να στηρίξει το εμφύτευμα. 

Ο χρόνος που χρειάζεται κυμαίνεται από 3 έως 9 μήνες αναλόγως του μεγέθους του οστικού ελλείμματος και της τεχνικής που θα χρησιμοποιηθεί.

Ανύψωση ιγμορείου

Η ανύψωση ιγμορείου είναι μια χειρουργική οδοντιατρική επέμβαση που γίνεται για να αυξήσουμε το ύψος του οστού της οπίσθιας άνω γνάθου και να καταστεί έτσι εφικτή η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. 

Τα ιγμόρεια είναι δύο κοιλότητες γεμάτες αέρα που βρίσκονται εκατέρωθεν της μύτης και πάνω από τις ρίζες των πίσω δοντιών της άνω γνάθου. Όταν κάποιο ή κάποια από αυτά τα δόντια λείπουν για καιρό, το οστό απορροφάται ενώ παράλληλα το έδαφος του  ιγμορίου καταδύεται εκεί που βρισκόταν προηγουμένως το δόντι. Σαν αποτέλεσμα  το διαθέσιμο οστικό ύψος δεν είναι πλέον αρκετό για να τοποθετηθεί με ασφάλεια το οδοντικό εμφύτευμα. 

Με την επέμβαση αυτή ανυψώνουμε το έδαφος του ιγμορείου και τοποθετούμε οστικό μόσχευμα ανάμεσα σε αυτό και του πάνω τοιχώματος της γνάθου. Έτσι το οστό θα αποκτήσει επαρκές ύψος ώστε να γίνει εφικτή η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.